Všeobecné smluvní podmínky

Obsah

Rozsah

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro všechny objednávky a dodávky mezi Maison du Loup, 230 Chemin des Roumeges, 34560 Poussan, (dále jen: MDL) a jejími zákazníky prostřednictvím internetového obchodu www.maisonduloup.eu.

Sdělení před uzavřením a uzavření smlouvy, objednání, množstevní omezení

Sdělení před uzavřením smlouvy

MDL si neúčtuje žádné poplatky za užívání dálkových komunikačních systémů, Zákazníkovi však mohou vzniknout obvyklé náklady spojené s užíváním těchto služeb vůči třetím osobám (např. mobilní operátor, poskytovatel internetového připojení).

S výjimkou způsobu platby na dobírku požaduje MDL úhradu prodejní ceny (zálohu v plné výši), resp. platbu platební kartou částky odpovídající kupní ceně před vyexpedování zboží Zákazníkovi.

MDL neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou.

Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných společností MDL uvedeny včetně DPH, včetně všech poplatků stanovených zákonem, celkové náklady za dodání zboží či služeb se mohou lišit podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy, jakožto i podle způsobu platby a hodnoty objednaného zboží.

Kupní smlouva bude uložena u společnosti MDL, přičemž uživatel k ní nemá přístup, shrnutí objednávky je součástí automatického potvrzení zaslaného Zákazníkovi e-mailem.

Objednání zboží

MDL nabízí svým Zákazníkům široký sortiment produktů pro domácí mazlíčky. Kliknutím na výrobek nebo jeho popis se Zákazníkovi zobrazí detailní informace o výrobku, např. detaily týkající se výbavy, velikosti či příchuti výrobku. Zadáním požadovaného množství a kliknutím na symbol nákupního košíku se výrobek umístí do virtuálního nákupního koše.

Kliknutím na symbol „nákupního košíku“ v pravém horním rohu internetového obchodu se Zákazníkovi zobrazí přehled vybraných výrobků. Zákazník tak může zkontrolovat, které výrobky jsou ve virtuálním nákupním košíku vloženy, a v případě potřeby činit změny.

Pokud Zákazník dokončil svůj nákup, pokračuje tlačítkem „K objednávce/pokladně“. Registrovaní Zákazníci v tomto kroku zadají své uživatelské jméno a heslo, aby došlo k automatickému načtení jejich uložených údajů. Nový zákazník se může zaregistrovat a založit si zákaznický účet nebo pokračovat v nákupu bez registrace. V takovém případě musí Zákazník zadat svou adresu a fakturační údaje na následující stránce.

Kliknutím na tlačítko „Další“ se Zákazník dostane na předposlední krok objednávky „Přehled“. Zde se Zákazníkovi zobrazí celá objednávka s uvedením cen (včetně DPH) a cena za poštovné a balné. V tomto kroku může Zákazník zkontrolovat obsah celé objednávky.

Objednávka je dokončená a stává se závaznou kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Uzavření smlouvy

Zboží nabízené v obchodě je prodáváno výhradně nepodnikatelským fyzickým osobám, tj. pouze spotřebitelům, kteří uzavírají právní úkon za účelem, který nelze přičítat ani jejich podnikatelské, ani jejich nezávislé profesní činnosti. Nabídky, které se objevují na našich webových stránkách www.maisonduloup.eu, tedy nejsou určeny podnikatelům. Podnikateli se rozumí fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti s právní subjektivitou, které při uzavírání právního úkonu jednají v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.“

Obrázky výrobků v internetovém obchodě jsou ilustrativní a nepředstavují závazné nabídky k prodeji. Zákazník uzavírá závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy dokončením objednávky kliknutím na tlačítko „Objednat“. Zákazník poté obdrží automatické potvrzení o přijetí objednávky e-mailem (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky. Smlouva s MDL je uzavřena až v okamžiku, kdy MDL zašle objednaný výrobek Zákazníkovi a odeslání potvrdí Zákazníkovi e-mailem (potvrzení odeslání).

Množstevní omezení

Prodej nabízeného zboží je možný pouze v množství obvyklém pro domácí spotřebu a pouze osobám plně způsobilým k právním úkonům.

Omezení množství, další komerční prodej

Nabízené zboží se prodává pouze v běžném domácím množství a pouze plnoletým osobám. Další komerční prodej zboží není povolen. MDL si vyhrazuje právo nepřijmout smluvní nabídky, které se zdají být učiněny za účelem dalšího komerčního prodeje zboží.

Poštovné a balné

MDL dodává od minimální hodnoty objednávky ve výši 299 Kč (bez poštovného). Námi zasílané balíky mají maximální hmotnost 31 kg, objednávky s vyšší hmotností budou poslány ve dvou a více balících (v závislosti na váze).

Dodání zboží

Pokud není uvedeno v nabídce jinak, je dodací lhůta 2 – 3 pracovní dny. 

V případě, že nejsou všechny objednané výrobky skladem, je MDL oprávněna zaslat dílčí zásilku na své náklady, pokud s tím Zákazník souhlasí.

V případě, že MDL není schopna, bez vlastního zavinění, objednaný výrobek Zákazníkovi dodat kvůli chybě dodavatele, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě MDL Zákazníka neprodleně informuje a nabídne mu jiný, srovnatelný výrobek. Pokud není srovnatelný výrobek k dispozici nebo v případě, že Zákazník neprojeví o takový výrobek zájem, poskytne MDL Zákazníkovi neprodleně odpovídající protiplnění.

V případě poškození zboží během přepravy kontaktuje Zákazník neprodleně zákaznický servis. Na základě oznámení Zákazníka může MDL požadovat náhradu škody vůči dopravci či dopravnímu pojistiteli. Pokud Zákazník poškození zboží při přepravě nenahlásí, nemá to žádný vliv na jeho zákonná záruční práva.

Aby byly zásilky co nejrychleji a nejlépe doručeny, poskytuje MDL všem doručovacím společnostem e-mailovou adresu a telefonní číslo (v případě, že je vyplněné) zákazníků. Toto zprostředkování je nutnou součástí smluvního vztahu s MDL. V souvislosti s tímto zákazník nemá právo na volbu nebo odstoupení. Bližší informace k tomu nájdete v Ochraně osobních údajů.

Výhrada vlastnického práva

Do okamžiku kompletního uhrazení objednávky zůstává zboží vlastnictvím MDL. Před převedením vlastnictví není dovoleno zboží zastavit, převést na jinou osobu, zpracovat nebo změnit bez souhlasu MDL.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Zákazníci jsou oprávněni odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní. Následující ustanovení se týkají práva na odstoupení od kupní smlouvy a vyloučení práva na odstoupení od smlouvy. Pokud má Zákazník další dotazy týkající se odstoupení od kupní smlouvy, může se obrátit na zákaznický servis.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct dní ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) obdrží poslední zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí Zákazník nás (Maison du Loup, 230 Chemin des Roumeges, 34560 Poussan, Francie, contact@maisonduloup.eu) informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí od smlouvy odstoupit.

Můžete k tomu použít také přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, pokud odešlete oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

V případě účinného odstoupení od kupní smlouvy vrátí MDL Zákazníkovi všechny platby, které od Zákazníka za objednávku obdržel, včetně nákladů na dopravu (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dopravy, který je jiný, než nejlevnější standardní způsob dopravy nabízený naší společností). Platby budou vráceny bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti dní ode dne, kdy jsme obdrželi Zákazníkovo prohlášení o odstoupení od smlouvy, resp. vrácení zboží dle zákona č. 89/2012 Sb.

Pro vrácení platby použijeme stejný platební prostředek (s výjimkou dobírky), který Zákazník použil při počáteční transakci, ledaže by bylo se Zákazníkem dojednáno něco jiného; v žádném případě nebudou Zákazníkovi v souvislosti s vrácením platby účtovány žádné poplatky. V případě platby na dobírku souhlasí kupující přijetím těchto podmínek, že mu bude částka vrácena bankovním převodem na vlastní bankovní účet. Vrácení platby můžeme odmítnout do té doby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo důkaz, že Zákazník zboží odeslal zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Zboží nám musí Zákazník zaslat zpět neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám zaslal oznámení o odstoupení od smlouvy, na adresu:

Maison du Loup
230 Chemin des Roumeges
34560 Poussan
Francie

Lhůta je zachována, bude-li zboží odesláno před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Veškeré náklady spojené s vrácením zboží si Zákazník uhradí sám.

V případě odstoupení od smlouvy může být vrácená kupní cena ponížena o snížení hodnoty zboží v důsledku s nakládáním s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy neplatí v případě dodání zboží:

 • které nebyo továrně vyrobeno a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo rozhodnutí spotřebitele nebo bylo upraveno podle osobních potřeb spotřebitele,
 • které podléhá rychlé zkáze nebo jehož datum spotřeby může být rychle překročeno,
 • v uzavřeném obalu, které není vhodné pro navrácení z důvodu ochrany zdraví a hygienických důvodů, pokud byl po doručení obal porušen,
 • které bylo po doručení neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

Formulář na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte a zašlete formulář na níže uvedenou adresu)

Maison du Loup
230 Chemin des Roumeges
34560 Poussan
Francie
E-mail: contact@maisonduloup.eu

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy na koupi následujícího zboží (*)/ poskytnutí následujících služeb (*):

— Objednáno dne (*)/Doručeno dne (*):

— Jméno a příjmení spotřebitele/ů:

— Adresa spotřebitele/ů:

— Podpis spotřebitele (pouze při zaslání poštou):

— Datum:

— Bankovní spojení pro vrácení peněz:

Vyplňte prosím tyto údaje v případě, že objednáváte na dobírku a jste majitelem bankovního účtu.

(*) Nehodící se škrtněte.

Stížnosti a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje MDL prostřednictvím tohoto formuláře. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle společnost MDL na elektronickou adresu Zákazníka.

Pokud se nám nepodaří vyřešit spor přímo na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Pověřeným subjektem (ADR) k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem obchodu a průmyslu, viz zde.

V případě České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím online formuláře dostupného na jejích webových stránkách https://adr.coi.cz/cs.

Návrh může spotřebitel podat České obchodní inspekci nebo jinému pověřenému subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil u MDL poprvé své právo, které je předmětem sporu.

Spotřebitel může také podat návrh prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/. Návrh zde může podat pouze spotřebitel žijící v EU proti podnikateli se sídlem v EU. MDL nemá povinnost ani zájem účastnit se řešení mimosoudních spotřebitelských sporů prostřednictvím této platformy.

Jestliže sporné strany nejsou spokojeny s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo e-mailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k subjektům mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum ČR.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelského sporu nesou strany samy.

Práva z vadného plnění a jejich uplatnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí českým právem a jeho příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

MDL Zákazníkovi zaručuje, že zboží při převzetí nevykazuje žádné vady. Za vadu se považuje také plnění jiné věci, jakož i vady v dokladech potřebných pro užívání věci. MDL odpovídá Zákazníkovi zejména za to, že v době převzetí zboží Zákazníkem:

 • vykazuje zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednáná, má zboží vlastnoti, které MDL nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy,
 • je zboží vhodné k účelu, který zooplus pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost a provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží bylo dodáno v odpovídajícím množství, rozměru, hmotnosti, barvě a velikosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v odst. 8.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, u opotřebení zboží způsobeného běžným používáním, u použitého zboží z důvodu vady odpovídající míře opotřebení nebo opotřebení, které zboží vykazovalo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Na dárky poskytnuté MDL k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

Neoznámí-li Zákazník vadu zboží včas, pozbývá práva odstoupení od smlouvy.

Neoznámí-li Zákazník vadu zboží bezodkladně poté, co ji mohl při včasné a pečlivé prohlídce zboží zjistit, nebude mu soudem právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Zákazník při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení věci.

V případě, že je na obalu zboží nebo v reklamě uvedena delší doba použitelnosti, než jaká je uvedená pro výskyt vady v odst. 8.4 větě druhé, pak se pro účely odst. 8.4 věty druhé vychází z této delší doby. U spotřebního zboží, resp. u zboží podléhajícího rychlé zkáze bude vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, po kterou lze věc použít.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník nárok:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné; pokud je však vadná pouze část věci, může Zákazník požadovat výměnu pouze této části, není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy. Je-li to k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • na odstoupení od smlouvy.

O podstatné porušení smlouvy se jedná tehdy, pokud je vadné plnění takového rázu, o kterém by MDL při uzavírání smlouvy věděl nebo vědět mohl, že by Zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

Zákazník MDL při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu sdělí, pro jaké právo se rozhodl. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti MDL; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která je neodstranitelná.

Neodstraní-li MDL vadu v povinné lhůtě nebo Zákazníkovi sdělí, že vadu neodstraní, může Zákazník místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Nerozhodne-li se Zákazník včas, má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Zákazník v případě odstranitelné vady, nelze-li věc řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vad po provedené opravě nebo z důvodu velkého počtu vad. V takovém případě má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

O nepodstatné porušení smlouvy se jedná v případě, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odst. 8.9.

Dokud Zákazník nevyužije svého práva na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může MDL dodat chybějící části nebo odstranit právní vady. Ostatní vady může MDL podle své volby odstranit opravou věci nebo dodáním věci nové, tato volba však nesmí Zákazníkovi způsobit neúměrné náklady.

Neodstraní-li MDL vadu včas nebo odmítne-li vadu odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu MDL.

Uplatnění práv z vadného plnění

Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u MDL na adrese:

Maison du Loup
230 Chemin des Roumeges
34560 Poussan
Francie
contact@maisonduloup.eu

Za okamžik uplatnění reklamace pro účely počátku lhůty pro posouzení přípustnosti a vyřízení reklamace se považuje den, kdy zooplus obdržel od Zákazníka oznámení, kterým Zákazník uplatnil svá práva z vadného plnění (reklamaci). O přípustnosti reklamace rozhodne osoba pověřená společností zooplus bez zbytečného odkladu a ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává přiměřené časové období potřebné pro odborné posouzení vady podle druhu výrobku či služby.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, ledaže se dohodneme na delší lhůtě. Je-li to k posouzení reklamace zapotřebí, Zákazník předloží reklamované zboží MDL v rámci uvedené 30 denní lhůty, jinak se jedná o objektivní nemožnost posouzení vady a MDL reklamaci zamítne.

Uplatnění práv podle odst. 8 těchto obchodních podmínek zooplus Zákazníkovi písemně potvrdí. Současně uvede, kdy bylo právo uplatněno, jakožto dobu vyřízení reklamace.

Při dodání nové věci vrátí Zákazník na náklady společnosti MDL původně dodanou věc (včetně veškerého dodaného příslušenství).

V případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění zooplus Zákazníkovi uhradí účelně vynaložené náklady spojené s přepravou zboží za účelem reklamace, které byly vynaloženy v nezbytném a přiměřeném rozsahu, stejně tak i náklady na poštovné. Za účelně vynaložené nákldy se nepovažují náklady na odstranění vady nebo náklady soudního řízení, jehož předmětem je nárok na přiznání práva z vadného plnění.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vráti ve stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li Zákazník věc před výskytem vady,
 • neznemožnil-li Zákazník vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím, nebo
 • prodal-li Zákazník věc před výskytem vady, spotřeboval-li ji a nebo pozměnil-li věc při běžném používání; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník MDL to, co vrátit lze a uhradí MDL náhradu do výše, ve které měl z použití věci prospěch.

Na žádost Zákazníka zooplus v písemné formě potvrdí, v jakém rozsahu a po jaké časové období trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V tomto potvrzení zooplus vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a stejně tak vysvětlí i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.

Způsoby platby a poukazy

Způsoby platby

Platbu za zboží je možné provést podle volby dobírkou, kreditní kartou, bankovním převodem nebo přes PayPal. MDL si vyhrazuje právo v jednotlivých případech nebo v závislosti na způsobu doručení vybraného Zákazníkem akceptovat pouze určité druhy plateb. Platba zasláním hotovosti nebo šeků není možná.

Bankovní převod

Přeje-li si Zákazník zaplatit bankovním převodem, je nutné zaplatit do 7 dní po obdržení potvrzení objednávky požadovanou částku na níže uvedený bankovní účet (všechny potřebné údaje obdrží Zákazník v automatickém e-mailu).

Bankovní spojení:

David Zeman – Maison du Loup
Revolut Bank UAB, France
IBAN: FR76 2823 3000 0105 1152 9201 952
SWIFT (BIC): REVOFRP2

Zpracování bankovních převodů může trvat 1-3 pracovní dny. Vaše objednávka bude uvolněna do našeho skladu ke zpracování po zaúčtování celé platby.

Platba platební kartou

Při platbě platební kartou bude částka stržena z účtu Zákazníka během jednoho týdne od odeslání zboží (přijímáme platební karty MasterCard, Visa,).

Platba dobírkou

Platba dobírkou je v České republice nejvyužívanějším způsobem platby za zboží nakoupené prostřednictvím internetu. Za objednané zboží zaplatí Zákazník až při osobním odběru nebo poštovnímu doručovateli na poštovní pobočce.

Platba přes PayPal

PayPal je internetový platební systém na bázi účtu, který umožňuje komukoli s e-mailovou adresou provádět a přijímat platby online prostřednictvím platební karty nebo bankovního účtu. Lze říci, že na internetu mají všichni stejnou banku – Paypal. Na zoohit.cz můžete PayPal k platbám používat bezpečně, snadno a rychle. Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o Vaší platební kartě, jedná se tedy o komfortní platební prostředek.

Apple pay

V naší aplikaci a mobilním internetovém obchodě je jako platební metoda pro zařízení iOS k dispozici Apple Pay. Tuto platební metodu můžete zvolit v pokladně. Je přístupná prostřednictvím prohlížeče Safari a platit můžete pomocí propojené platební karty. Platíte přímo prostřednictvím svého účtu Apple. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na Apple, abyste autorizovali úhradu hodnoty objednávky. Jakmile budeme informováni o vaší autorizaci, začne expedice – v závislosti na době expedice uvedené u zboží.

V závislosti na způsobu platby uloženém u Apple Pay bude z něj ihned po odeslání odečtena faktická fakturovaná částka po odečtení případných slev, poukázek apod

Kupóny

Při uplatnění slevových kupónů dbejte prosím na konkrétní podmínky, jako je minimální objednávka, platnost kupónu atd. Detailní informace naleznete na kupónu. V každém případě může být v rámci jednoho nákupu uplatněn pouze jeden kupón nebo jedna zákaznická sleva. Vyplacení hodnoty kupónu v hotovosti, stejně jako jeho dodatečné započtení na předcházející objednávky, není možné. Další prodej kupónu jiné osobě je rovněž nepřípustný.

Faktury

Zákazník souhlasí s obdržením elektronické faktury. Elektronické faktury budou zákazníkovi odeslané e-mailem ve formátu PDF. Fakturovaná daň z prodeje nezakládá zákazníkovi nárok na odpočet daně na vstupu.

Ochrana osobních údajů

MDL bere ochranu osobních dat svých Zákazníků velmi vážně. Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Marketing a komunikace se zákazníkem

Při uzavření smlouvy uvede zákazník adresu elektronické pošty (e-mail), kterou má MDL právo použít na přímou reklamu podobného zboží nebo služeb, pokud zákazník v okamžiku sběru informací proti jejímu použití nic nenamítá. Zákazník má vždy právo odmítnout používání elektronické poštovní adresy (e-mailové adresy) zasláním oznámení na zákaznický servis, a to bez jakýchkoli jiných nákladů, než jsou běžné poplatky u Vašeho operátora.

Provozovatel internetového obchodu

David Zeman, 230 Chemin des Roumeges, 34560 Poussan, Francie

Závěrečná ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Právní vztahy založené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českým právem, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud by však byl Zákazník užitím českého práva zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva podle příslušných kolizních norem jinak použila, pak se pro tyto případy použije právní řád, který by se použil v případě neexistence volby práva; v případě Zákazníků s bydlištěm v České republice se pro tyto případy použije české právo.

Pro smluvní účely Zákazník souhlasí s tím, že mu všechny souhlasy, oznámení, uveřejnění a jiná komunikace a prohlášení mohou být zasílána elektronicky (např. na jeho e-mailovou adresu), přičemž je tím zachována písemná forma.

Stav VOP ke dni 02.03.2024

Logo Maison du Loup, png, noir

Chcete-li být mezi prvními, kdo se dozví o úplném znovuotevření našeho obchodu, zanechte nám níže svou e-mailovou adresu.

2024, rok velkých změn

Vážení zákazníci, milí návštěvníci našich stránek,

Omlouváme se za nepříjemnosti, během nákupu v našem internetovém obchodě. V současné době stěhujeme a rozšiřujeme naši dílnu a také aktualizujeme naše webové stránky, abychom vyhověli vysoké poptávce našich zákazníků.

V současné době mohou být některé produkty nedostupné nebo dodací doba může trvat trochu déle než je uvedeno.

Celý proces se snažíme co nejvíce urychlit.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Tým
Maison du Loup